Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

NÁJDETE NÁS NA FACEBOOKU:

Podporuje mojeID

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 9,77 €
skladom
naša cena 9,77 €
nie je skladom

TOVAR V AKCII

naša cena 3,10 €
skladom
naša cena 19,57 €
skladom

KONTAKTY

i-Darek.cz, i-Darcek.sk
Sebuzín 166
40302 Ústí nad Labem
tel: +420 603920974
info(a)i-darek.cz
IČO: 88532887
DIČ: CZ7359157014

REKLAMÁCIA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Záručná doba

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady predmetu kúpy, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Záručná doba, ktorá činí u spotrebného tovaru 24 mesiacov, začína plynúť prevzatím tovaru. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie veci (expirácia), skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína plynúť nová záruka.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za reklamovanej vady do doby, kedy je kupujúci povinný prevziať opravený tovar, sa nepočíta do záručnej doby. Záručná doba začne plynúť znova odo dňa prevzatia vymeneného tovaru. Odstránenie vád tovaru zaistí v záručnej dobe na svoje náklady predávajúci u osôb autorizovaných výrobcom tovaru na vykonávanie servisných opráv alebo u iných odborne spôsobilých osôb.

2. Oznámenie vady

Práva zo zodpovednosti za vady je povinný uplatniť kupujúci u predávajúceho v záručnej dobe, inak zaniknú, a to výhradne písomným oznámením doručeným do sídla predávajúceho a súčasným odoslaním na elektronickú adresu na info@i-darcek.sk, a to bez zbytočného odkladu po zistení chyby tovaru.

Kontakt pre uplatňovanie reklamácií:

i-darek.cz
Sebuzín 166
403 02 Ústí nad Labem
Česká republika

Ak bola vada tovaru spôsobená zjavne nevhodnou manipuláciou pri preprave, je povinnosťou kupujúceho spísať zápis o škode za prítomnosti odovzdávajúcej osoby ( vodiča) a tento doručiť najneskôr do 3 pracovných dní predávajúcemu. Povinnosť kupujúceho vyplniť reklamačný formulár tým nie je dotknutá.

3. Práva spotrebiteľov pri riešení reklamácie


Spotrebiteľ má pri uplatnení záruky, ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak nie je taký postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Spotrebiteľ má pri uplatnení záruky, ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patrí, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne opäť. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne najmenej tri chyby brániace jeho riadnemu užívaniu.

Ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

4. Reklamačná lehota

Reklamáciu vrátane odstranenia vady vybaví kupujúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Dňom uplatnenia reklamácie je deň, kedy bol tovar fyzicky prijatý k reklamácii. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

5. Rozpor s kúpnou zmluvou

Ak predmet kúpy nie je v zhode s kúpnou zmluvou (rozpor s kúpnou zmluvou podľa §616 Občianskeho zákonníka), má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol predmet kúpy do stavu, ktorý bude zodpovedať kúpnej zmluve. Ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny predmetu kúpy alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

6. Pozáručný servis

Vady tovaru po uplynutí záručnej doby môže kupujúci nechať odstrániť na svoje náklady u osôb autorizovaných výrobcom tovaru na vykonávanie servisných opráv, pričom zoznam autorizovaných osôb nájde kupujúci priamo v dokladoch dodaných spoločne s tovarom, prípadne požiada o oznámenie potrebných informácií predávajúceho.