Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

NÁJDETE NÁS NA FACEBOOKU:

Podporuje mojeID

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 11,73 €
skladom
naša cena 9,77 €
skladom

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

i-Darek.cz, i-Darcek.sk
Sebuzín 166
40302 Ústí nad Labem
tel: +420 603920974
info(a)i-darek.cz
IČO: 88532887
DIČ: CZ7359157014

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY
(ďalej len 'OP')

I. ÚVOD A VYMEDZENIE POJMOV

1. Úvod

Tieto OP platia pre nákup v internetovom obchode http://www.i-darcek.sk, ktorý je slovenskou verziou českého i-darek.cz. OP vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami upravené, občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), Všetko v znení noviel.

Prevádzkovateľom i-darcek.sk a dodávateľom ponúkaného tovaru je Ing. Mária Rotalová, Ph.D.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

Predávajúci (dodávateľ) - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Jedná sa o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci (spotrebiteľ) -osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ - podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami.

Správa o prijatí objednávky - správa o prijatí objednávky elektronickou formou, ihneď po tom, čo kupujúci odošle objednávku (nejedná sa o potvrdenie objednávky).

Potvrdenie objednávky - potvrdenie objednávky dochádza elektronickou formou odoslaním do e-mailu do 24 hodín v pracovných dňoch po prijatí objednávky.

II. IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Predávajúci

Adresa:
Ing. Mária Rotalová, PhD.
Sebuzín 166
403 02 Ústí nad Labem

Kontakty:
email: info@i-darek.cz (na otázky odpovedáme najneskôr do dvoch pracovných dní)
tel .: +420 603 920 974

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s. č.účtu 2800299505/8330 v rámci Slovenskej republiky (ďalej len SR)

IČO: 88532887
DIČ: CZ7359157014

2. Kupujúci

Za kupujúceho možno považovať len osobu (fyzickú alebo právnickú), ktorá je ako kupujúci označená v riadne vyplnených formulároch systému i-darcek.sk. Kupujúci výslovne prehlasuje, že do príslušných registračných, objednávkových ai. Formulárov vyplnil údaje identifikujúce jeho osobu (meno a priezvisko, bydlisko, telefónne čísla, E-mail, miesto doručenia tovaru, .....) správne a pravdivo. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k spracovaniu týchto osobných údajov na účely uvedené v článku. IV. týchto OP. Kupujúci je povinný vyhovieť požiadavkám predávajúceho v rámci overovania správnosti a pravdivosti údajov obsiahnutých vo Formulári objednávky.

III. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu.


Pri predaji tovaru zhromažďuje predávajúci len kontaktné údaje, konkrétne celé meno, adresu, telefónne čísla a emailové adresy, za účelom odoslania tovaru, komunikácie so zákazníkmi a informovania o svojich pripravovaných aktivitách - zľavy, akcie apod. Časť kontaktných údajov, konkrétne emailová adresa, bude poskytnutá Heuréke (prípadne aj iným porovnávačom cien) pre odoslanie dotazníka, po 10 dňoch od uskutočnenia objednávky, k hodnoteniu nákupu na našom e-shope www.i-darcek.sk. Kupujúci súhlasí s tým, že tieto údaje môžu byť použité predávajúcim k vyššie uvedenému účelu a potvrdzuje skutočnosť, že tieto dáta boli poskytnuté dobrovoľne.

Tieto údaje nie su poskytované tretím stranám, s výnimkou dopravcov, a pokiaľ tak stanoví zákon vo vzťahu k orgánom českého štátu a štátnej zprávy.

O zmenu osobných údajov, alebo ich vymazanie je možné požiadať osobne, telefonicky alebo emailom na info@i-darek.cz.

IV. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY

1. záväzok predávajúceho

Predávajúci sa v prípade uzavretia kúpnej zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu kúpy.

2. záväzok kupujúceho

Kupujúci sa v prípade uzavretia kúpnej zmluvy zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu alebo prepravcovi dohodnutú kúpnu cenu.

3. predmet kúpy

Predmetom kúpy podľa uzavretej kúpnej zmluvy je tovar špecifikovaný podľa výrobcu, názvu, druhu, množstva, hmotnosti, rozmerov, ceny apod. v objednávke kupujúceho.

V. OBJEDNÁVKA

Odoslaná platná objednávka predstavuje návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy týkajúcej sa tovaru špecifikovaného v objednávke. Lehota na prijatie objednávky a návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim (akceptačná lehota) činí v pracovných dňoch max. 24 hod. Začínajúc dobou, kedy bola objednávka kupujúcim odoslaná objednávkovým formulárom v systéme www.i-darcek.sk.

Kúpna zmluva, prostredníctvom ktorej je realizovaný predaj tovaru, je uzatvorená potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim (momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s objednávkou kupujúceho). K elektronickému potvrdeniu objednávky dochádza po správe o prijatí objednávky (správa o prijatí objednávky do systému nie je potvrdením objednávky). Daňový doklad obdrží kupujúci vždy s tovarom.

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu http://www.i-darcek.sk, a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky si hradí kupujúci sám.

Pri objednávke alkoholického tovaru sa kupujúci zaväzuje, že je osobou staršou ako 18 rokov.

VI. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Objednávka môže byť zo strany kupujúceho stornovaná (zrušená) a zo strany predávajúceho stornovaná (neakceptovaná) bez udania dôvodu do doby, než je objednávka potvrdená predávajúcim (momentom doručenia správy o potvrdení objednávky - záväzného súhlasu predávajúceho s objednávkou kupujúceho). Ak predávajúci objednávku neakceptuje, spravidla uvedie dôvod tejto neakceptácie.

Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku alebo jej časť stornovať (neakceptovať) aj v prípade, že tovar sa nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní potom, čo sa predávajúci o tejto skutočnosti dozvedel.

VII. CENA A SPÔSOB DOPRAVY

Predávajúci zaistí dopravu tovaru do miesta dodania. Predávajúci je oprávnený dopraviť tovar prostredníctvom tretej osoby (ďalej len "odovzdávajúcej osoby"). Dopravu tovaru zaistí predávajúci podľa dispozícií, ktoré kupujúci uviedol do objednávkového formulára . Prípadná úhrada nákladov dopravy zo strany kupujúceho (podľa podmienok uvedených v čl. VII.) je splatná spoločne s dohodnutou kúpnou cenou.

1. Osobný odber:

Zákazník má možnosť odobrať objednaný skladový tovar osobne na adrese predávajúceho v ČR. O pripraveniu tovaru na vyzdvihnutie a prípadnom inom mieste osobného odberu bude zákazník informovaný emailom a až potom je možné objednávku osobne vyzdvihnúť.

2. Zaslanie na zvolené miesto vybraným spôsobom dopravy:

Paušálne ceny, dodacie lehoty a ponúkané spôsoby dopravy sú uvedené v sekcii "Informácie / Doprava a spôsob platby" na stránkach www.i-darcek.sk. Dodacie lehoty na zvolenom mieste vybraným spôsobom dopravy platí, ak je objednávka prijatá v pracovné dni do 10:00 hodín. V opačnom prípade sa o jeden deň predlžujú.

U objenávek nad 80 EUR (vrátane DPH) Vám tovar doručíme v rámci SR zadarmo bez započítania ceny dopravy.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

VIII. DORUČENIE TOVARU

1. miesto a doba dodania

Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar je splnený doručením tovaru v mieste dodania tovaru a v dohodnutej lehote dodateľnosti. Miestom dodania tovaru je miesto takto označené kupujúcim v objednávkovom formulári a dohodnutou lehotou dodateľnosti je buď čas, na ktorom sa zmluvné strany dohodli alebo lehota, ktorá je uvedená u konkrétneho tovaru na I-darcek.sk s tým, že táto lehota je orientačná a môže byť predávajúcim v odôvodnených prípadoch prekročená.

2. spôsob prevzatia tovaru oprávnenou osobou

Za doručenie tovaru kupujúcemu možno považovať prevzatie tovaru kupujúcim alebo inou osobou zdržiavajúcou sa v dobe doručenia na mieste dodania (oprávnená osoba). Pokiaľ sa predávajúcej osobe nepodarí doručiť tovar podľa predchádzajúcej vety, považuje sa tovar za doručený jeho prevzatím kupujúcim v dobe a mieste určenom k vyzdvihnutiu predávajúcou osobou (úložná doba a mieste). Úložnú dobu a miesto oznámi predávajúca osoba kupujúcemu vhodným spôsobom. Odovzdanie a prevzatie tovaru musí kupujúci alebo oprávnená osoba písomne potvrdiť predávajúcej osobe.

3. úložná doba čiastočné plnenie

Za doručenie tovaru kupujúcemu sa považuje v prípade jeho neprevzatia kupujúcim či oprávnenou osobou posledný deň úložnej doby určenej k vyzdvihnutiu predávajúcou osobou. Kupujúci je vždy povinný prevziať tovar dodaný najneskôr 7 dní po uplynutí dodacej lehoty. Kupujúci je povinný prijať tiež čiastočné plnenie teda dodanie len časti predmetu kúpy. Ak sa strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak, zaniká čiastočným plnením záväzok predávajúceho dodať zostávajúcu časť predmetu kúpy.

IX. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu spolu s kúpnou cenou aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.

1. Cena tovaru

Ako cena pri uzavretí kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená v okamihu podania záväznej objednávky kupujúceho. Táto cena bude tiež uvedená v záväznej objednávke. Cena je vždy konečná a skladá sa z ceny objednaného tovaru a paušálneho poplatku za zvolenú dopravu tovaru kupujúcim a je vrátane príslušnej sadzby DPH. Uhradenie konečnej ceny, ktorá je uvedená v potvrdenej objednávke, je podmienkou odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu a prechodu vlastníckeho práva k predmetu kúpy na kupujúceho.

2. Platobné podmienky

Kúpna cena môže byť kupujúcim uhradená iba za nasledovných podmienok:

a) V hotovosti pri osobnom odbere po dohode a potvrdení emailom predávajúcim. Nie je spoplatnené.

b) Dobierkou v hotovosti pri dodaní tovaru v rámci SR. Paušálne ceny dobierky podľa zvoleného spôsobu dopravy sú uvedené v sekcii "Informácie / Doprava a spôsob platby" na stránkach www.i-darcek.sk.

c) Bezhotovostne, prevodom celkovej sumy za tovar a poštovné zaslané vopred na bankový účet predávajúceho špecifikovaný
v potvrdenej objednávke a s uvedením variabilného čísla, ktoré je zhodné s číslom objednávky. Nie je spoplatnené.

V prípade hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby, ktorý musí byť zhodný s číslom objednávky. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je v tomto prípade splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho pod variabilným číslom zhodným s číslom objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je objednávka kupujúceho v príslušnom rozsahu vybavovaná a tovar odosielaný kupujúcemu zo strany predávajúceho od okamihu splnenia záväzku kupujúceho uhradiť celú kúpnu cenu v súlade s týmto článkom obchodných podmienok.

X. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Každá fyzická osoba má zo zákona právo do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy. V tejto lehote musí kupujúci doručiť predávajúcemu úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spája prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy.

V prípade tohto rozhodnutia nás o tom, prosíme, písomne informujte a dodržte nasledovné:

  • vrátený tovar musí byť kompletný
  • tovar nesmie byť nijako porušený či znehodnotený (otvorenie obalu a pod.). Ak spotrebiteľ poruší originálny obal u dodaného výrobku, pri ktorom sa nedá predpokladať, že by ho bolo možné následkom toho z hygienických či bezpečnostných dôvodov ešte použiť, nie je možné takýto tovar dodávateľovi vrátiť
  • doložte prosím nami vystavený predajný doklad, jeho kópiu alebo číslo objednávky
  • uveďte svoje číslo bankového účtu

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, ako aj pri kúpe tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu a zastaraniu.

Po obdržaní Vášho listu Vás budeme kontaktovať a snažiť sa splniť Vaše požiadavky.V prípade odstúpenia od zmluvy alebo inej dohody Vám budú peniaze vrátené za tovar a dopravu na Váš účet do 10 pracovných dní od doručenia predmetu kúpy, ktorý se vracia.

Náklady na dopravu spojené s vrátením tovaru nesie kupujúci.

Každá zo strán zrušenej kúpnej zmluvy je povinná vrátiť, čo od druhej dostala, vrátane všetkých priložených darčekov, dokumentov a príslušenstva, najneskôr do 5 dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu, a to nepoškodené, neopotrebené a ani čiastočne nespotrebované a ak je to možné, v pôvodnom obale. Ak to nie je dobre možné (bol obsahom zmluvy výkon alebo bol predmetný tovar poškodený), musí sa poskytnúť peňažná náhrada.