Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Po-Pia, 8-16 hod.
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.

NÁJDETE NÁS NA FACEBOOKU:

 

Ponuky práce na  .

 

  1. Úvod
  2. INFORMÁCIE
  3. REKLAMÁCIA A JEJ RIEŠENIE
  4. REKLAMÁCIE A ZÁRUČNÉ PODMIENKY
REKLAMÁCIA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

REKLAMÁCIE A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Záručná doba

Predávajúci zodpovedákupujúcemuzavadypredmetu kúpy, ktorésavyskytnú v záručnejdobe. Záručná doba, ktorá činíuspotrebnéhotovaru24mesiacov, začínaplynúťprevzatím tovaru. Ak jena predávanejveci, jej obale alebo návode knej pripojenomvyznačenávsúlades osobitnými právnymipredpismi lehota napoužitieveci(expirácia), skončí záručnádoba uplynutímtejto lehoty. Záručnádoba sapredlžujeodobu, po ktorúbol tovar vzáručnejoprave. Vprípade výmenytovaru za novývzáručnejdobezačínaplynúť nová záruka.

Doba od uplatneniapráva zo zodpovednostizareklamovanejvadydodoby, kedy je kupujúcipovinný prevziaťopravený tovar, sanepočítado záručnej doby. Záručná dobazačneplynúťznova ododňa prevzatiavymenenéhotovaru. Odstránenievádtovaru zaistívzáručnejdobenasvoj ??nákladpredávajúciuosôbautorizovanýchvýrobcom tovaruna vykonávanieservisnýchoprávalebou inýchodbornespôsobilýchosôb.

2. Oznámenievady

Právazo zodpovednostizavadyje povinný uplatniťkupujúciu predávajúcehovzáručnejdobe, inakzaniknú, atovýhradnepísomnýmoznámením doručenýmdo sídlapredávajúcehoasúčasnýmodoslanímnaelektronickúadresunainfo@i-darek.cz alebo využitím vyšie uvedeného formulára, atobezzbytočnéhoodkladupo zistení chybytovaru.

Kontakt preuplatňovaniereklamácií:

i-darek.cz
Sebuzín 166
403 02 Ústí nad Labem
Česká republika

Akbolavada tovaruspôsobenázjavnenevhodnoumanipuláciou pripreprave, je povinnosťoukupujúcehospísaťzápis oškodezaprítomnostiodovzdávajúcejosoby(vodiča) atentodoručiťnajneskôrdo3pracovnýchdnípredávajúcemu. Povinnosťkupujúcehovyplniťreklamačnýformulártým nie je dotknutá.

3. Právaspotrebiteľov pri riešeníreklamácie


Spotrebiteľ mápriuplatnení záruky, ak ide o vaduodstrániteľnú, právonabezplatné, riadneavčasné odstránenievady, právo na výmenuchybného tovarualebo chybnej súčasti, ak to nie jevzhľadom k povahevady neúmerné. Ak nie je takýpostup možný, má právo na primeranúzľavuz kúpnejcenyaleboodstúpenieodkúpnejzmluvy.

Spotrebiteľ mápriuplatnení záruky, ak ide o vaduneodstrániteľnúbrániacuriadnemuužívaniutovaru, právonavýmenuchybného tovarualeboodstúpenieodkúpnejzmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patrí, ak ide síceo odstrániteľné vady,ale kupujúcinemôže pre opätovnévyskytnutievadypoopravealebopre väčšípočetvádvecriadneužívať. Zaopätovné vyskytnutiechyby sa považuje, ak rovnaká chybabrániacariadnemuužívaniu, ktorá bolavzáručnejdobeuž najmenej dvakrátodstraňovaná, sa vyskytne sa opäť. Väčším počtomchýb sa rozumie, ak má vecsúčasnenajmenej tri chybybrániacejeho riadnemu užívaniu.

Ak ide oiné vadyneodstrániteľnéaspotrebiteľ nepožadujevýmenu veci, má právo na primeranúzľavuz kúpnejcenyaleboodstúpenieodkúpnejzmluvy.

4. Reklamačnálehota

Reklamáciuvrátaneodstránenia vadyvybavíkupujúci bezzbytočnéhoodkladu, najneskôrdo30dníododňa uplatneniareklamácie. Dňomuplatnenia reklamácieje deň,kedybol tovarfyzickyprijatýkreklamácii. Pouplynutí tejtolehoty máspotrebiteľ rovnaképráva, ako byišlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

5. Rozpor skúpnouzmluvou

Akpredmet kúpynie je v zhodeskúpnouzmluvou(rozpor skúpnouzmluvou podľa§616Občianskehozákonníka), má kupujúciprávo, aby predávajúcibezplatneabezzbytočnéhoodkladuuviedolpredmet kúpydo stavu, ktorý bude zodpovedaťkúpnej zmluve. Ak nie je takýpostup možný, môžekupujúcipožadovať primeranúzľavuz cenypredmetukúpyalebood zmluvyodstúpiť. To neplatí, akkupujúcipredprevzatím vecio rozporeskúpnouzmluvou vedelalebo rozporskúpnouzmluvou sámspôsobil. Rozpor skúpnouzmluvou, ktorýsaprejaví v priebehušiestichmesiacovododňaprevzatia veci, sapovažuje za rozporexistujúci užpri jej prevzatí, aktoneodporuje povaheveci alebo pokiaľsanepreukážeopak.

6. Pozáručnýservis

Vadytovarupo uplynutízáručnejdoby môžekupujúcinechať odstrániťnasvoj ??nákladuosôbautorizovanýchvýrobcom tovaruna vykonávanieservisnýchopráv, pričomzoznamautorizovanýchosôbnájde kupujúcipriamovdokladochdodanýchspoločnes tovarom, prípadne požiada ooznámeniepotrebných informáciípredávajúceho.

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

ZASLANIE REKLAMÁCIE K NÁM ZADARMO

Česká verzeSlovenská verze

Kedy doručíme?

 

 

 

 

Kontakty

Zákaznicka podpora:

info@i-darek.cz

+420 603 920 974

Nájdete nás

    

 

© 2014 - 2023 I-darcek.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Your SEO optimized title